-
 

Meranie filtračnej
účinnosti materiálu FFP3

Technický list

Vystavené Ústavom chemických procesov Akadémie vied ČR dňa 19. 3. 2021