| Fusakle
Akcia Tričko + ponožky ZADARMO → Použi kód LADINAMTO
Newsletter súhlas

Zakliknutím poskytnutia súhlasu udeľujem prevádzkovateľovi, spoločnosti ERIC SK s.r.o., so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 589 089 (ďalej ako „prevádzkovateľ“), súhlas s využitím svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo na účely zasielania marketingových a reklamných oznamov prevádzkovateľa. Beriem na vedomie, že tento súhlas je dobrovoľný, nie je podmienkou nákupu v e-shope ani uzavretia inej zmluvy. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú tu.

Beriem na vedomie, že udelený súhlas možno odvolať kedykoľvek zaslaním emailu na adresu info@fusakle.sk v znení: „Odvolávam súhlas na zasielanie newslettra“ s uvedením mena, priezviska a emailovej adresy alebo listom s rovnakým textom zaslaným na adresu prevádzkovateľa. Za odvolanie súhlasu s príslušnými účinkami sa považuje aj stlačenie tlačidla „unsubscribe“ v ktoromkoľvek ozname a odhlásenie sa z odberu noviniek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.