Spracovatelia osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Eric SK s. r. o. Družstevná 1539/11, Banská Štiavnica, 969 01, IČO: 45589089, DIČ: 2023057190, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29245/S 
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,
  • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06, IČO: 47927682, DIČ: 2024147400, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:  100759/B